هفت تپه شهرمن

خاطرات مردم خوب هفت تپه

هفت تپه شهرمن

خاطرات مردم خوب هفت تپه

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شاهرخ دولکو» ثبت شده است

  ,A few years after the revolution of Iran

.The TV was showing a video clip about drugs

چند سال بعد از انقلاب 

تلویزیون یه نماهنگ نشون میداد در رابطه با مواد مخدر.

The story was about a football team captain

.who became addicted through his criminal friends

He goes to the roof and throws himself down

....until

داستان در مورد یک کاپیتان تیم فوتبال بود که توسط دوستان ناباب

به اعتیاد روی آورد.

میره روی پشت بام و خودش رو پرت میکنه پایین.

تا اینکه......

Let's see the clip for yourself

Clip Name: Return

Author: Abbas Akbari

Director: Shahrokh Dolko

Actor: Majid Giahchi

Movie viewing link

اصلا بهتره خود کلیپ رو ببینیم.

نام کلیپ:بازگشت

نویسنده:عباس اکبری

کارگردان:شاهرخ دولکو

بازیگر:مجید گیاهچی

لینک مشاهده فیلم